پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی تبریز

 

با درود و نهایت احترام

 

بلبرینگ اسکوئی خواهشمند است دعوت ما را جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز 

ایران - تبریز

از 26 تا 29 تیر ماه 1397

از ساعت 16 الی 21:30

سالن امیر کبیر پذیرا باشید

 

نمایشگاه صنعتی تبریز بلبرینگ اسکوئی

 

عکس های نمایشگاه صنعتی تبریز سال 1397

بلبرینگ اسکوئی

 

نمایشگاه صنعتی تبریز بلبرینگ اسکوئی

نمایشگاه صنعتی تبریز بلبرینگ اسکوئی

Page 0 of 0