نمایشگاه بین المللی صنعتی تبریز

 

با درود و نهایت احترام

 

بلبرینگ اسکوئی خواهشمند است دعوت ما را جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز 

ایران - تبریز

از 19 تا 22 تیر ماه 1398

از ساعت 16 الی 22

سالن پروین اعتصامی غرفه 200 پذیرا باشید

 

نمایشگاه بین المللی صنعتی تبریز

 

 

 

Page 0 of 0